Technologie

Specjalizujemy się w rozwiązaniach bazujących na języku PHP i Drupal-u. W codziennej pracy łączymy te technologie z wachlarzem innych rozwiązań, nasze systemy pracują pod kontrolą Linux-a, Windowsa, na bazach danych MySQL i MS SQL oraz w wykorzystaniem wielu technologii front-endowych. Poniżej najważniejsze rozwiązania które używamy:

PHP

PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym. Skrypty napisane w PHP są z reguły umieszczane w plikach tekstowych. Dzięki temu PHP jest podobny w założeniach do coraz rzadziej stosowanego mechanizmu Server Side Includes.

jQuery

lekka biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z JavaScript (w tym manipulację drzewem DOM). Kosztem niewielkiego spadku wydajności w stosunku do profesjonalnie napisanego kodu w niewspomaganym JavaScripcie pozwala osiągnąć interesujące efekty animacji, dodać dynamiczne zmiany strony, wykonać zapytania AJAX. Wszystkie efekty osiągnięte z pomocą jQuery można osiągnąć również bez jej użycia. Jednak wówczas kod okazuje się nieporównywalnie dłuższy i bardziej skomplikowany.

HTML 5

Język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG. Grupa pracująca nad HTML5 przyjęła inny sposób myślenia. Na przykład podkreślenie i przekreślenie podczas tworzenia HTML 4 uważano za elementy czysto prezentacyjne i zdeprecjonowano je - miały zostać usunięte w HTML5.

MySQL

System zarządzania relacyjnymi bazami danych pisany z myślą o szybkości działania. Wprowadza również swoje rozszerzenia i nowe elementy języka SQL.

CSS 3

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets ; w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Wykorzystując trzecią wersję standardu możemy uzyskać wspaniałe efekty wizualne zarazem trzymając stronę lekką i szybką.

Drupal

Drupal to wolnodostępne oprogramowanie umożliwiające organizację, zarządzanie i publikowanie treści z nieograniczoną możliwością rozszrzeń. Drupal jest nowoczesną platformą wspierającą najnowsze technologie dosępne w sieci.

Debian Linux

Otwarty system operacyjny stojący u podstaw naszej bazy serwerowej. Stabilny i bezpieczny zapewnia solidne zaplecze do budowy zaawansowanych aplikacji internetowych. Korzystamy z dystrybucji Debian wraz z pakietem oprogramowania serwerowego: serwer www Apache lub Lighttpd, baza MySQL oraz interpretator PHP.

Drupal 8

Najnowsza wersja, jeszcze w fazie testów, systemu Drupal. Wykorzystuje silnik Symphony 2 jako core oraz zestaw technologii i frameworków opensource. Aktualnie trwające prace i testy pozwolą zaoferować Drupala 8 dla naszych klientów tuż po oficjalnym wydaniu.

Git

Rozproszony system kontroli wersji i zarządzania kodem źródłowym zorientowany na szybkość, integralność i wsparcie rozproszonych systemów pracy grupowej. Wraz z zestawem narzędzi deweloperskich stanowi podstawowe narzędzie zarządzania kodem źródłowym pośród naszych systemów.

960 grid system

Siatka 960 stanowi ustandaryzowanie rozwoju tworzenia stron internetowych poprzez wprowadzenie stałych rozmiarów bazujących na szerokości 960 piźeli. Wykorzystując model 12 i 16 kolumnowy strona jest dzielona na bloki, które łatwo dopasowują się do wyglądu mobilnego i tabletowego stron internetowych. Wykorzystujemy siatkę 960 również do projektowania i prototypowania aplikacji.

Sass

Sass jest najbardziej dojrzałym, stabilnym i wydajnym rozszerzeniem CSS. Wykorzystując zmienne, zagnieżdżone reguły, mixin-y, importy i dziedziczenie rozszerza możliwości CSS dodając elegancji i wydajności. Pomaga zachować duże projekty dobrze zorganizowanymi, a małe funkcjonują sprawnie i szybko.

JIRA

JIRY chyba nie trzeba nikomu przedstawiać :) JIRA jest kontrolerem i planerem zadań prowadzonych na bieżąco w projektach. JIRA trzyma i organizuje prace zespołu, pomaga kontrolować priorytety i kolejność wykonywanych zadań. Z przeprowadzonych zadań zbiera dane i pomaga zorientować się o postępie w projekcie.