Mailing system

Functionalism and minimalism of the website in a good taste.

The website is extremely functional, as it is connected with online training course registration along with electronic payments and email notifications. Furthermore, the possibility to synchronise the date of the event with your own Google calendar will please those who are the enthusiasts of digital schedule.

Up-to-date opinion-forming and informative portal with blog function.

Miastozwizja.pl portal is characterised by modern design, plainness and lucidity, as well as simplicity in operating the portal when it comes to adding and editing its content.

Nowoczesny portal opiniotwórczo-informacyjny z funkcją blogów
Portal Miastozwizja.pl charakteryzuje nowoczesny design, czystość i przejrzystość, a także łatwość w obsłudze portalu od strony dodawania i redakcji treści. Serwis posiada elementy portali społecznościowych – profile użytkowników (z możliwością zamieszczenia zdjęcia oraz opisu właściciela konta) wraz z listą ich publikacji.
Funkcjonalność i minimalizm strony internetowej w dobrym smaku
Witryna posiada pełnię funkcjonalności związanych z internetową rejestracją na szkolenia połączoną z systemem elektronicznych płatności i powiadomień mailowych. Z kolei możliwość zsynchronizowania daty wydarzenia z własnym kalendarzem Google zadowoli wszystkich entuzjastów prowadzenia cyfrowego terminarza.
 
Extraction of the most important features of website and their appropriate exposure combined with attention to SEO
Designing a website focusing on ornithology (which is such a visually grateful subject), is not only a pleasure, but also a big challenge for the exposition of graphics.
Wydobycie i odpowiednia ekspozycja najważniejszych cech witryny połączone z dbałością o SEO
Projektowanie strony internetowej opartej o tak wdzięczny wizualnie temat jak ornitologia, to nie tylko przyjemność, ale i spore wyzwanie dotyczące ekspozycji grafik.
In the New Year's Day users welcomed the new design and functionalities of portal.

The deep insight into international and local sites about fashion resulted in creating the new unique design of Face&Look portal. The cooperation with the publisher of the modern magazine about beauty, fashion and health lasts for over two years now and the renewal of the site after this time was a necessity.

Nowy rok rozpoczął się znacznymi zmianami w wizerunku i funkcjonowaniu portalu.

Szczegółowa analiza międzynarodowych i rodzimych kobiecych stron poświęconych modzie, zaowocowała stworzeniem oraz wdrożeniem nowej odsłony wizualnej portalu Face&Look.

The system for electronic recruitment and electronic documents for Representation of Szczecin for The Tall Ships Races

The system for electronic document management for The Tall Ships Races 2012 and 2013 provides:

System elektronicznej rekrutacji oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla Reprezentacji Szczecina na The Tall Ships Races

Obsługa elektroniczna zgłoszeń uczestników do regat The Tall Ships Races 2012 i 2013 obejmowała:

Subscribe to RSS - Mailing system