GPS

Write a blog, share a photo while sailing, travelling and sightseeing.

While some part of our company team is keen on sailing, during the briefing to the design of this site we come up a question: How to publish and share with others all those beautifull places that sailors meet during their voyage? Althought there are many answers to that question, we followed our sailing experience and knew that

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyżs

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas żeglowania, podróżowania i zwiedzania.

Ponieważ członkowie naszego zespołu są również zaangażowani w żeglarstwo, podczas przygotowań zawsze zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się tymi wszystkimi pięknymi miejscami podczas podróży z innymi...?. Chociaż odpowiedzi jest wiele, celem było ...

Blog and share photos while you are sailing, traveling and visiting.

Because our crew is also involved in sailing, while preparation we always ask myself a question: How to share all those beuatifull places while expedition with others...? although the answer is relatively simple, the goal was ... how to do it in the most productive way?

Subscribe to RSS - GPS