Security

Diamond Shield jest produktem zapobiegającym atakom poprzez sieć lokalną.

Dla Diamond Shield-a wykonaliśmy:

  1. Projekt graficzny
  2. Kodowanie strony i oparcie o Drupala
  3. Moduł autoryzujący przez www
  4. Otrzymanie kodu autoryzacyjnego

 

Diamond Shield is a system to prevents attacks from local network.

Done with Diamond Shield
1. code from the box
2. authorize via www
3. obtain authorization code

Subscribe to RSS - Security