e-mail

Functionalism and minimalism of the website in a good taste.

The website is extremely functional, as it is connected with online training course registration along with electronic payments and email notifications. Furthermore, the possibility to synchronise the date of the event with your own Google calendar will please those who are the enthusiasts of digital schedule.

Up-to-date opinion-forming and informative portal with blog function.

Miastozwizja.pl portal is characterised by modern design, plainness and lucidity, as well as simplicity in operating the portal when it comes to adding and editing its content.

Nowoczesny portal opiniotwórczo-informacyjny z funkcją blogów
Portal Miastozwizja.pl charakteryzuje nowoczesny design, czystość i przejrzystość, a także łatwość w obsłudze portalu od strony dodawania i redakcji treści. Serwis posiada elementy portali społecznościowych – profile użytkowników (z możliwością zamieszczenia zdjęcia oraz opisu właściciela konta) wraz z listą ich publikacji.
Funkcjonalność i minimalizm strony internetowej w dobrym smaku
Witryna posiada pełnię funkcjonalności związanych z internetową rejestracją na szkolenia połączoną z systemem elektronicznych płatności i powiadomień mailowych. Z kolei możliwość zsynchronizowania daty wydarzenia z własnym kalendarzem Google zadowoli wszystkich entuzjastów prowadzenia cyfrowego terminarza.
 
Extraction of the most important features of website and their appropriate exposure combined with attention to SEO
Designing a website focusing on ornithology (which is such a visually grateful subject), is not only a pleasure, but also a big challenge for the exposition of graphics.
Wydobycie i odpowiednia ekspozycja najważniejszych cech witryny połączone z dbałością o SEO
Projektowanie strony internetowej opartej o tak wdzięczny wizualnie temat jak ornitologia, to nie tylko przyjemność, ale i spore wyzwanie dotyczące ekspozycji grafik.
Write a blog, share a photo while sailing, travelling and sightseeing.

While some part of our company team is keen on sailing, during the briefing to the design of this site we come up a question: How to publish and share with others all those beautifull places that sailors meet during their voyage? Althought there are many answers to that question, we followed our sailing experience and knew that

In the New Year's Day users welcomed the new design and functionalities of portal.

The deep insight into international and local sites about fashion resulted in creating the new unique design of Face&Look portal. The cooperation with the publisher of the modern magazine about beauty, fashion and health lasts for over two years now and the renewal of the site after this time was a necessity.

Nowy rok rozpoczął się znacznymi zmianami w wizerunku i funkcjonowaniu portalu.

Szczegółowa analiza międzynarodowych i rodzimych kobiecych stron poświęconych modzie, zaowocowała stworzeniem oraz wdrożeniem nowej odsłony wizualnej portalu Face&Look.

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyżs

Strony

Subscribe to RSS - e-mail