Podzamcze.org

Mapy dodają nowego - realnego - wymiaru do serwisów www. Dzięki nim można łatwiej zorientować właściwe miejsce w czasie oraz przestrzeni.

Z przyjemnością zapowiadamy powstanie nowego projektu, który skupia się na informacjach zlokalizowanych w czasie i przestrzeni. Celem podzamcze.org jest dostarczenie narzędzi promocyjnych dla lokalnego biznesu - restauratorów, salonów, sztuki oraz usług.

Mapping adds new - real - dimension to the service. Now you can get the right position in time and a place.

We are proud to introduce our new project that focuses on information localized in time and in a place. The goal of podzamcze.org is to provide a tool for local business to promote their restaurants, salons, arts and services. Portal bases on a special map to help people find the desired place.

Subscribe to RSS - Podzamcze.org