Integration

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas żeglowania, podróżowania i zwiedzania.

Ponieważ członkowie naszego zespołu są również zaangażowani w żeglarstwo, podczas przygotowań zawsze zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się tymi wszystkimi pięknymi miejscami podczas podróży z innymi...?. Chociaż odpowiedzi jest wiele, celem było ...

Ukończyliśmy prace nad pierwszą aplikacją APS dla Parallels Automation
Dla naszego klienta pracowaliśmy nad wdrożeniem aplikacji APS dla usług hostingowych bazujących na technologii Parallels Automation.
We have built our first APS application for Parallels Automation
For our client we have prepared a APS package for his hosting services implementing Parallels Automation.
Blog and share photos while you are sailing, traveling and visiting.

Because our crew is also involved in sailing, while preparation we always ask myself a question: How to share all those beuatifull places while expedition with others...? although the answer is relatively simple, the goal was ... how to do it in the most productive way?

Mapy dodają nowego - realnego - wymiaru do serwisów www. Dzięki nim można łatwiej zorientować właściwe miejsce w czasie oraz przestrzeni.

Z przyjemnością zapowiadamy powstanie nowego projektu, który skupia się na informacjach zlokalizowanych w czasie i przestrzeni. Celem podzamcze.org jest dostarczenie narzędzi promocyjnych dla lokalnego biznesu - restauratorów, salonów, sztuki oraz usług.

Mapping adds new - real - dimension to the service. Now you can get the right position in time and a place.

We are proud to introduce our new project that focuses on information localized in time and in a place. The goal of podzamcze.org is to provide a tool for local business to promote their restaurants, salons, arts and services. Portal bases on a special map to help people find the desired place.

Wprowadziliśmy dwa nowe komponenty do naszych systemów - płatności i faktury

Wiodący portal o modzie naszego partnera - www.faceandlook.pl za moment wprowadzi nowe usługi dla swoich czytelników. Aby technicznie zrealizować niezbędne funkcjonalności wprowadziliśmy integrację serwisu z pośrednikiem płatności transferuj.pl oraz integrację z serwisem księgowym - www.fakturownia.pl.

Po 6 tygodniach prac ukończony został pierwszy system e-leariningowy - Kuźnia Programistów.

Celem systemu jest zapewnienie platformy do nauki programowania dla osób które do tej pory nie miały styczności z kodem. Kurs obejmuje zagadnienia języka C i C++ oraz dostarcza zadania do wykonania dla studentów. Uczestnicy po zapoznaniu się z wiedzą teoretyczną z zakresu lekcji są zobowiązani do napisania kodu i uruchomienia go poprzez system.

After 6 weeks we have released our first e-learning platform Kuźnia Programistów.

The goal of the system is to provide a platform to learn programming for people who have nothing with programming till now. Lessons cover issues witch C and C++ programming languages and provide a branch of tasks for students. When a student aquire knowledge from a lesson he is oblidged to write a code and run it through the site.

Portal nt. mody i urody

Portal powstał jako część większego projektu obejmującego wydanie magazynu, powstanie partnerskiej sieci drogerii oraz fanpage. W ramach serwisu internetowego zrealizowany został system oferujący:

Strony

Subscribe to RSS - Integration