dedicated system

Po 6 tygodniach prac ukończony został pierwszy system e-leariningowy - Kuźnia Programistów.

Celem systemu jest zapewnienie platformy do nauki programowania dla osób które do tej pory nie miały styczności z kodem. Kurs obejmuje zagadnienia języka C i C++ oraz dostarcza zadania do wykonania dla studentów. Uczestnicy po zapoznaniu się z wiedzą teoretyczną z zakresu lekcji są zobowiązani do napisania kodu i uruchomienia go poprzez system.

After 6 weeks we have released our first e-learning platform Kuźnia Programistów.

The goal of the system is to provide a platform to learn programming for people who have nothing with programming till now. Lessons cover issues witch C and C++ programming languages and provide a branch of tasks for students. When a student aquire knowledge from a lesson he is oblidged to write a code and run it through the site.

Subscribe to RSS - dedicated system