blog

Up-to-date opinion-forming and informative portal with blog function.

Miastozwizja.pl portal is characterised by modern design, plainness and lucidity, as well as simplicity in operating the portal when it comes to adding and editing its content.

Nowoczesny portal opiniotwórczo-informacyjny z funkcją blogów
Portal Miastozwizja.pl charakteryzuje nowoczesny design, czystość i przejrzystość, a także łatwość w obsłudze portalu od strony dodawania i redakcji treści. Serwis posiada elementy portali społecznościowych – profile użytkowników (z możliwością zamieszczenia zdjęcia oraz opisu właściciela konta) wraz z listą ich publikacji.
Write a blog, share a photo while sailing, travelling and sightseeing.

While some part of our company team is keen on sailing, during the briefing to the design of this site we come up a question: How to publish and share with others all those beautifull places that sailors meet during their voyage? Althought there are many answers to that question, we followed our sailing experience and knew that

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyżs

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas żeglowania, podróżowania i zwiedzania.

Ponieważ członkowie naszego zespołu są również zaangażowani w żeglarstwo, podczas przygotowań zawsze zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się tymi wszystkimi pięknymi miejscami podczas podróży z innymi...?. Chociaż odpowiedzi jest wiele, celem było ...

Subscribe to RSS - blog