PiKey

Wartka produkcja poprowadziła od prostego systemu zgłoszeniowego, poprzez e-commerce do generatora dokumentów.
Projekt zapoczątkował prosty formularz rejestracyjny. Zgłoszenie uczestnictwa, opłata i wzięcie udziału w konferencji – tak zapowiadał się początek projektu.
Rapid development leaded from simple submission system, through payments to abstract generator.
The project started with pretty simple registration model. Submit attendance to a conference, pay, and take a participation. That was the beginning of the project. Than we added submission of scientific abstracts with co authors - each cooperators got an e-mail and had to register in. After that we faced the rapid preparation for conference.
System PiKey będzie obsługiwał sprzedaż biletów na koncert i konferencję medyczną.

Ostatnie implementacja systemu PiKey będzie prowadzić rejestrację przy konferencji medycznej, włączając szczegółową rejestrację uczestników i abstraktów publikacji naukowych. Drugim wdrożeniem jest sprzedaż biletów na festiwal muzyczny Bass Planet. Oba systemy są wyposażone w platformę sprzedażową i płatności obsługiwane przez transferuj.pl

PiKey system will run ticket distribution on concert and medical conference.

Our newest implementation of PiKey system will carry on the registration of medical conference, including scientific work collection and detailed registration, and also we will provide ticket selling system for music festival Bass Planet. Both systems are equipped with e-commerce platform transferuj.pl for payments.

Links:

Subscribe to RSS - PiKey