TTSR 2015: strona i blog żeglarski

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyższe zagadnienie jest wiele, korzystając z naszego żeglarskiego doświadczenia, wiedzieliśmy, że aby osiągnąć założony cel, należały odpowiedzieć jeszcze na pytanie doprecyzowujące poprzednie: ...jaki sposób będzie najbardziej efektywny?

Przeprowadziliśmy analizę wielu rozwiązań, włączając w to dedykowane aplikacje, SMSy/MMSy czy strony mobilne, jednak zwycięzcą rankingu był e-mail! Obecnie każdy telefon posiada wbudowanego klienta poczty, a na większości jest on wręcz wymagany i skonfigurowany. Zadaniem naszym było więc zbudowanie integratora między dedykowaną skrzynką pocztową a stroną internetową. W międzyczasie aplikacja dbała o rozmieszczenie treści (tytułu, opsiu, zdjęcia/zdjęć) na stronie oraz oznaczała pozycję fotografa na podstawie danych GPS ze zdjęcia (korzystając z geolokacji).

Tagi: 

The code works here: