Moduły

Lista modułów zintegrowanych oraz opcjonalnych modułów

Core: 

Tytuł Opis
Obsługa rejestracji on-line

Umożliwia pobieranie informacji o zgłoszeniu uczestnika oraz umożliwia stały wgląd administratora w zgłoszenia. Moduł zapewnia możliwość równoczesnego edytowania i korekty danych przez administratorów i uczestników. W ramach funkcjonalności tworzone są także rejestry zmian danych.

Import / export danych

W celu dalszej analizy zestawień często potrzebna jest możliwość eksportu do popularnych formatów np. MS Excel, taką też funkcjonalność zapewniamy.

Płatności on-line

Szybkie dokonywanie płatności online jest już standardem, system zadba o odpowiednią wielkość opłaty zależnie od wybranego zestawu. Administrator ma stały wgląd w zestawienie finansowe, a zamawiający mogą sprawdzić status zamówienia.

Konta użytkowników

System zapewnia obsługę kont użytkowników, przegląd historii aktywności, podsumowania i zestawienia historii współpracy. Użytkownicy mogą mieć przyznane indywidualne parametry np. specjalne zniżki dla dystrybutorów lub zbierać punkty za zrealizowane zakupy. Założenie konta jest dostępne tradycyjnie – poprzez adres e-mail, jak i poprzez serwisy społecznościowe – autoryzacja przez Facebook-a czy Google+.

Features: 

Tytuł Opis
System wielojęzyczny

Wszystkie elementy systemu mogą funkcjonować w różnych wersjach językowych, a nawet w różnych alfabetach czy sposobach kierowania tekstu np. od prawej do lewej. System wspomaga tłumaczenie treści i automatycznie dostosowuje się do preferencji odwiedzającego.

Elektroniczna weryfikacja zgłoszeń

Podnosi wymagania względem uczestników odnośnie prawidłowości wprowadzonych danych. System weryfikuje wprowadzone numery telefonów, kody pocztowe, numery dowodów osobistych itp. Ta funkcjonalność daje dużą oszczędność czasu poświęconą na weryfikację i prośby o korektę danych.

Rejestracja grup uczestników i płatności grupowe

Funkcjonalność zapewniająca szybką rejestrację grupy osób np. z jednej uczelni a następnie rozliczania płatności całej grupy.

Przypominanie o terminach

Do uczestników konferencji kierowane są wiadomości z przypomnieniami o ważnych datach związanych z przygotowaniem do wydarzenia, np. termin nadesłania publikacji, termin oddania recenzji. Wiadomości mogą być kierowane różnymi kanałami - e-mail, SMS, Facebook...

Wyszukiwanie pełnotekstowe wewnątrz dokumentów (np. PDF, DOC)

Zaawansowana funkcja przeszukiwania wszystkich nadesłanych dokumentów. System skanuje przesłane pliki, daje możliwość przeszukiwania pod kątem dowolnych fraz w treści dokumentu. Wymagany jest serwer dedykowany.

Tworzenie agendy

Po ustaleniu godzin poszczególnych prelekcji, dostępna będzie chronologiczna agenda konferencji. Agenda może być łatwo modyfikowana za pomocą przeciągnięcia myszką poszczególnych wydarzeń.

Rezerwacja noclegu

W trakcie rejestracji uczestnicy otrzymują możliwość rezerwacji noclegu w wybranych hotelach konferencyjnych.

Formularze oraz ankiety

Zbieranie opinii oraz tworzenie podsumowań to bardzo ważny element w podsumowaniach. Moduł umożliwi uzyskanie od uczestników wszystkich niezbędnych informacji. Przeglądanie wyników jest możliwe w zestawieniu tabelarycznym lub eksportując do dalszej analizy w dedykowanych narzędziach, np. Excel.

Generator dokumentów PDF

System zadba o podstawowy komplet dokumentów np. konferencyjnych, wygeneruje zestaw identyfikatorów uczestników wydarzenia, certyfikaty, listy hotelowe oraz listy obecności. Generator daje znaczną oszczędność czasu oraz zapewnia kompletność danych.

Automatyczna korespondencja e-mail

System przypomni o zbliżających się terminach, roześle wiadomości administracyjne, zaproszenia, potwierdzenia oraz wiadomości kierowane przez organizatorów wydarzenia do uczestników.

Profile osobowe uczestników

Osoby rejestrujące swój udział w wydarzeniu dodatkowo mają możliwość wypełnienia informacji o swoim profilu osobowym i zawodowym. Informacje z profilu mogą być dołączone do agendy, listy uczestników. Dane są dostępne do modyfikacji zarówno dla uczestnika jak i administratora konferencji.

Strona internetowa wydarzenia

Strona wydarzenia typowo zawiera niezbędne informacje, formularz kontaktowy, aktualności. Szata graficzna bazuje na szablonach zgodnych z dotychczasową identyfikacją wizualną. Wygodna edycja treści daje pełne uniezależnienie od informatyków oraz umożliwia kontrolę nad aktualnością publikowanych informacji.

Konfiguracja serwera dedykowanego

Po przygotowaniu systemu i przekazaniu finalnej wersji produkcyjnej proponujemy uruchomienie systemu na dedykowanym serwerze. W konfiguracji serwera dedykowanego system będzie działał wydajniej i bezpieczniej niż przy popularnym hostingu współdzielonym.

Wersja mobilna i RWD

Zapewnia dostęp do serwisu i obsługę systemu z telefonu komórkowego oraz tabletu. Funkcjonalność ta jest dzisiaj szczególnie ważna ze względu na ogromną popularność urządzeń mobilnych.

Forum i opinie

Użytkownicy po dokonaniu zakupu mogą chcieć wyrazić swoją opinię lub ocenić produkt. Będą mieli taką możliwość na forum. To także dobra okazja do stworzenia bazy wiedzy o produktach i wyłonienia ambasadorów marki.

Mailing

Moduł zapewnia wysyłanie korespondencji seryjnej do klientów serwisu.

Powiadomienia SMS

Powiadomienia systemowe oraz administracyjne mogą być kierowane szybkim kanałem SMS bezpośrednio na telefony uczestników. Moduł wprowadza integrację z bramką SMS do szybkiej wysyłki komunikatów.

Fakturowanie

Fakturowanie może odbywać się za pomocą prostej księgowości wbudowanej w system, lub dane mogą być sprzęgnięte z oprogramowaniem obsługującym księgowość w firmie lub księgowość elektroniczną np. fakturownia.pl