Obsługa rejestracji on-line

Icon: 

Umożliwia pobieranie informacji o zgłoszeniu uczestnika oraz umożliwia stały wgląd administratora w zgłoszenia. Moduł zapewnia możliwość równoczesnego edytowania i korekty danych przez administratorów i uczestników. W ramach funkcjonalności tworzone są także rejestry zmian danych.