Formularze oraz ankiety

Icon: 

Zbieranie opinii oraz tworzenie podsumowań to bardzo ważny element w podsumowaniach. Moduł umożliwi uzyskanie od uczestników wszystkich niezbędnych informacji. Przeglądanie wyników jest możliwe w zestawieniu tabelarycznym lub eksportując do dalszej analizy w dedykowanych narzędziach, np. Excel.