Powiadomienia SMS

Icon: 

Powiadomienia systemowe oraz administracyjne mogą być kierowane szybkim kanałem SMS bezpośrednio na telefony uczestników. Moduł wprowadza integrację z bramką SMS do szybkiej wysyłki komunikatów.