Generator dokumentów PDF

Icon: 

System zadba o podstawowy komplet dokumentów np. konferencyjnych, wygeneruje zestaw identyfikatorów uczestników wydarzenia, certyfikaty, listy hotelowe oraz listy obecności. Generator daje znaczną oszczędność czasu oraz zapewnia kompletność danych.