Automatyczna korespondencja e-mail

Icon: 

System przypomni o zbliżających się terminach, roześle wiadomości administracyjne, zaproszenia, potwierdzenia oraz wiadomości kierowane przez organizatorów wydarzenia do uczestników.