programistyczna platforma e-learningowa

Po 6 tygodniach prac ukończony został pierwszy system e-leariningowy - Kuźnia Programistów.

Celem systemu jest zapewnienie platformy do nauki programowania dla osób które do tej pory nie miały styczności z kodem. Kurs obejmuje zagadnienia języka C i C++ oraz dostarcza zadania do wykonania dla studentów. Uczestnicy po zapoznaniu się z wiedzą teoretyczną z zakresu lekcji są zobowiązani do napisania kodu i uruchomienia go poprzez system. Kod po kompilacji i testach jest opcjonalnie oceniany przez mentorów. Postęp uczestników jest stale monitorowany - mentorzy na panelu zarządzającym analizują szczegółowo postępy w nauce swoich studentów.

Na zapleczu systemu zjajduje się drugi dedykowany system odpowiedzialny za kompilację kodu. Wydzielony system kompiluje program i przeprowadza testy aby zweryfikować czy wszystkie przypadki zostały przewidziane przez autora rozwiązania.

Tagi: