Facebook integration

Write a blog, share a photo while sailing, travelling and sightseeing.

While some part of our company team is keen on sailing, during the briefing to the design of this site we come up a question: How to publish and share with others all those beautifull places that sailors meet during their voyage? Althought there are many answers to that question, we followed our sailing experience and knew that

In the New Year's Day users welcomed the new design and functionalities of portal.

The deep insight into international and local sites about fashion resulted in creating the new unique design of Face&Look portal. The cooperation with the publisher of the modern magazine about beauty, fashion and health lasts for over two years now and the renewal of the site after this time was a necessity.

Nowy rok rozpoczął się znacznymi zmianami w wizerunku i funkcjonowaniu portalu.

Szczegółowa analiza międzynarodowych i rodzimych kobiecych stron poświęconych modzie, zaowocowała stworzeniem oraz wdrożeniem nowej odsłony wizualnej portalu Face&Look.

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyżs

Facebook zablokował wymuszone lajkowanie stron
Last month we were working on creating a 'like gate' for our client - a system for that would allow to view the content when somebody like the page. To our surprise the system worked quite randomly - sometimes Facebook allowed to view the page after like, sometimes not.
Facebook forbids collecting likes to allow page access
Last month we were working on creating a 'like gate' for our client - a system for that would allow to view the content when somebody like the page. To our surprise the system worked quite randomly - sometimes Facebook allowed to view the page after like, sometimes not.
Naucz się programować, kurs od zera dla każdego!

Kuźnia Programistów to projekt który powstał, aby dać szansę na naukę programowania osobom, które wcześniej tego nie robiły. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą zmienić swój zawód. Obecnie wiele firm z sektora IT nie zwraca już uwagi na wykształcenie kandydatów, a liczą się przede wszystkim umiejętności.

Get skills in programming, e-learning trainings for everybody!

Programmers Forge is a project for non-programming people to learn how to code. Lessons cover knowledge in C/C++ programming languages and what is more valuable, there are many exercises for students.

Project specification:

The system for electronic recruitment and electronic documents for Representation of Szczecin for The Tall Ships Races

The system for electronic document management for The Tall Ships Races 2012 and 2013 provides:

System elektronicznej rekrutacji oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla Reprezentacji Szczecina na The Tall Ships Races

Obsługa elektroniczna zgłoszeń uczestników do regat The Tall Ships Races 2012 i 2013 obejmowała:

Subscribe to RSS - Facebook integration