Drupal

Our code went behind the Europe, we have dropped a few lines of code in Denver.
Our task was to polish the frontend code so that the site would look more regular and attractive. The site runs Drupal 7 and uses pretty nice frontend framework - Zurb Foundation. Our main part of work was done in SASS and JS. We took care about mobile version too.
Mapy dodają nowego - realnego - wymiaru do serwisów www. Dzięki nim można łatwiej zorientować właściwe miejsce w czasie oraz przestrzeni.

Z przyjemnością zapowiadamy powstanie nowego projektu, który skupia się na informacjach zlokalizowanych w czasie i przestrzeni. Celem podzamcze.org jest dostarczenie narzędzi promocyjnych dla lokalnego biznesu - restauratorów, salonów, sztuki oraz usług.

Mapping adds new - real - dimension to the service. Now you can get the right position in time and a place.

We are proud to introduce our new project that focuses on information localized in time and in a place. The goal of podzamcze.org is to provide a tool for local business to promote their restaurants, salons, arts and services. Portal bases on a special map to help people find the desired place.

System PiKey będzie obsługiwał sprzedaż biletów na koncert i konferencję medyczną.

Ostatnie implementacja systemu PiKey będzie prowadzić rejestrację przy konferencji medycznej, włączając szczegółową rejestrację uczestników i abstraktów publikacji naukowych. Drugim wdrożeniem jest sprzedaż biletów na festiwal muzyczny Bass Planet. Oba systemy są wyposażone w platformę sprzedażową i płatności obsługiwane przez transferuj.pl

PiKey system will run ticket distribution on concert and medical conference.

Our newest implementation of PiKey system will carry on the registration of medical conference, including scientific work collection and detailed registration, and also we will provide ticket selling system for music festival Bass Planet. Both systems are equipped with e-commerce platform transferuj.pl for payments.

Links:

Nie tylko stacja kolejowa, ale przede wszystkim wiodący portal kulturalny!

Dla lokalnej organizacji promującej kulturę przygotowaliśmy serwis redakcyjny. Portal jest podzielony na wiele działów, odpowiednio dopasowanych do redaktorskich potrzeb i prezentowanej treści.

Specyfikacja:

Not only train station, but mainly leading cultural portal

For our regional cultural organization we have prepared media editors service. The portal is divided into few parts very flexibly suitable for editors needs.

Specification:

Po 6 tygodniach prac ukończony został pierwszy system e-leariningowy - Kuźnia Programistów.

Celem systemu jest zapewnienie platformy do nauki programowania dla osób które do tej pory nie miały styczności z kodem. Kurs obejmuje zagadnienia języka C i C++ oraz dostarcza zadania do wykonania dla studentów. Uczestnicy po zapoznaniu się z wiedzą teoretyczną z zakresu lekcji są zobowiązani do napisania kodu i uruchomienia go poprzez system.

After 6 weeks we have released our first e-learning platform Kuźnia Programistów.

The goal of the system is to provide a platform to learn programming for people who have nothing with programming till now. Lessons cover issues witch C and C++ programming languages and provide a branch of tasks for students. When a student aquire knowledge from a lesson he is oblidged to write a code and run it through the site.

Wielojęzyczny, wielodostępowy, dynamiczny (AJAX), multimedialny wraz z systemem rezerwacji loży

Kolorowa, elegancka i oparta na użyteczności.

Pages

Subscribe to RSS - Drupal