Skuteczny intranet

Zapewnienie przepływu informacji między oddziałami firmy

Zagadnienie przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi korporacji jest tematem bardzo indywidualnym i aby intranet skutecznie wypełniał swoje funkcje musi zawierać specyficzne dla danej branży narzędzia informatyczne. Aby nasze rozwiązania jeszcze lepiej usprawniały procesy i przepływ informacji, nie tylko między klientami a organizacją, ale także między jednostkami organizacji zdecydowaliśmy się rozwinąć naszą działąlność w tym kierunku i wprowadzamy do oferty rozwiązania na pograniczu CRM/ERP współdzielonego dostępu do zasobów - systemy wewnętrzne. Szczegóły wkrótce w ofercie GIT SYSTEM.

Tagi: