Look&Feel

Na podstawie zebranych wymagań najpierw projektujemy UX aplikacji oraz projekt graficzny.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania funkcjonalne przyszłego oprogramowania tworzymy niezbędne schematy, zaznaczając przepływy i akcje. W tym całym zamieszaniu na szkicu widać finalną wielkość projektu. Dalej schemat jest dzielony na moduły funkcjonalne. Jednak zapisane płaszczyzny papieru, chociaż podzielone na moduły, nie będą zbyt wygodne dla użytkowników jeżeli zostaną wykorzystane bezpośrednio. Dlatego kolejnym etapem jest optymalizacja użyteczności.

Bloki i diagramy muszą współgrać z makietą ekranu użytkownika. Aplikacja wraca do fizycznych granic. Rozmiary urządzeń determinują rozmieszczenie elementów interfejsu, co dalej stanowi podstawę projektu graficznego.