Akademia Rachunkowości

Płynna rekrutacja i selekcja spośród tysięcy kandydatów

Cykl projektów szkoleniowych organizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Szkolenia podzielone były na 2 etapy, każdy obejmował ciąg zjazdów. W sumie szkolenia ukończyło blisko 600 osób w każdym projekcie, wybranych spośród tysięcy aplikacji. Zadaniem systemu była prezentacja projektu oraz umożliwienie uczestnikom wypełnienia szeregu formularzy aplikacyjnych. Funkcjonalność CRM zapewniała komunikację z uczestnikami, generator formularzy PDF dbał o spójność i kompletność danych, a eksport do formatu PEFS ułatwiał tworzenie zestawień projektu.

The code works here: